چگونه رفتارهای دوران مجردی را بعد از ازدواج تغییر دهیم؟

جام جم - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

یک روانشناس گفت: هر فردی بیش از دو دهه از عمرش را به صورت مجردی گذرانده است و تغییر عادت‌های این دوره کار آسانی نیست

منابع خبر