انگری برد واقعی!/عکس

انگری برد واقعی!/عکس
فردا
فردا - ۱۰ دی ۱۳۹۳

خبرآنلاین: این کاردینال شمالی نیمه‌سفید-نیمه‌سرخ نصفش نر و نصف دیگر ماده است. دلیل این پدیده هم جدا نشدن کامل ژن‌های جنسیتی پس از انعقاد نطفه است که به آن ژیناندرومورفی می‌گویند.

منابع خبر