حاشیه نشینان شهرها رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

حاشیه نشینان شهرها رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز