گزارش تصویری / اعمال مناسک حج همراه با زائران سرزمین وحی -۱

گزارش تصویری / اعمال مناسک حج همراه با زائران سرزمین وحی -1

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ آذر ۱۳۸۸

عکس/ فرانس پرس

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز