عملیات هماهنگ علیه بزرگترین بانک سوییس/ مهره اصلی دستکاری نرخ بهره چه کسی بود؟

بانک عمده سوئیسی به دستکاری در تعیین نرخ بهره پایه اعتراف کرد
بی بی سی فارسی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ آذر ۱۳۹۱

وین - مسوولان مالی انگلیس، آمریکا و سوییس طی ماههای اخیر در یک عملیات هماهنگ بانک یو.بی.اس. سوییس را زیر نظر داشتند تا ببینند که این بانک در دستکاری نرخ بهره دست دارد یا نه.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ آذر ۱۳۹۱