هدف اصلی از دعا ، انس با پروردگار و ترقی روح است

هدف اصلی از دعا ، انس با پروردگار و ترقی روح است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۱۳ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پروردگار هدف اصلی ترقی

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹