هوای تهران «قابل قبول» است

هوای تهران «قابل قبول» است
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران آلاینده شاخص هوای پایتخت هم‌اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است کهروی عدد ۹۳ قرار دارد بنابراین در وضعیت قابل قبول است.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۲۵ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برایگروه‌های حساس قرار داشت.

از ابتدای سال تاکنون شهروندان تهرانی هشت روز هوای پاک، ۶۴ روز هوای قابل قبول و چهار روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساسرا تجربه کرده‌اند.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا"پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا"ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

٢٧١

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
آفتاب - ۱۲ آذر ۱۴۰۱
ایسنا - ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
خبر آنلاین - ۲۱ آذر ۱۴۰۱
آفتاب - ۹ خرداد ۱۴۰۲
تابناک - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲