برداشت خرما

برداشت خرما
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۳۵ MB

منابع خبر
برداشت خرما - خبرگزاری مهر - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: برداشت خرما

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۸ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز