تنبلانه ترین ورزش در دنیا/تصاویر

تنبلانه ترین ورزش در دنیا/تصاویر
فردا
فردا - ۱۰ دی ۱۳۹۳

باشگاه خبرنگاران: اولین کلمه ای که در تضاد برای تنبل می توان استفاده کرد "ورزش" است. افرادی که تنبل باشند به هیچ عنوان ورزش را راهی برای کسب سلامتی نمی دانند اما در سال ۲۰۰۶ یک ورزش جدید را ژاپنی ها به جهانیان معرفی کردند که مخصوص این افراد است.

در این ورزش عجیب که تنها نیاز است نشیمن گاه را چند سانتی از زمین بلند کنید، تنبل ها قادر به کسب عنوان قهرمانی هستند. در این ورزش شما باید با حرکت بدن نشیمن را از زمین جدا کرده و یک طناب را از زیر خودتان عبور دهید.

منابع خبر