میدان تجریش دهه ۴۰/عکس

میدان تجریش دهه 40/عکس

فردا
فردا - ۱۸ آبان ۱۳۹۳

میدان تجریش سالهای نه چندان دور این عکس مربوط به دهه ۴۰ از میدان تجریش می باشد.

منابع خبر