'اختلاف رویکرد' روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران

'اختلاف رویکرد' روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۸ تیر ۱۳۹۳

وزیر امور خارجه فرانسه از اختلاف رویکرد میان روسیه و دیگر اعضای گروه ۱+۵ در جریان ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران خبر داده است. تازه‌ترین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران را در گزارش فرج بال‌افکن بشنوید

منابع خبر