خبرهایی از اوین- انتقال دو تن از دانشجویان به قرنطینه بند ۷

مجید دری و ضیا نبوی، دو دانشجوی محروم از تحصیل به قرنطینه بند 7 زندان اوین منتقل شده‌اند
خبرنامه امیرکبیر
موج آزادی - ۱۰ مهر ۱۳۸۸

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وضعیت بهداشتی قرنطینه بند ۷ به شدت نامناسب توصیف شده است. وجود حشرات ناقل بیماری همچون کک و شپش و بیماری پوستی گال از جمله مواردی است که شرایط را برای زندانیان حاضر در این قرنطینه دشوار نموده است. بیماری گال بعلت آلودگی انگلی با نوع ماده‌ی حشره‌های میکروسکوپی به نام مایت و دارای قابلیت سرایت به افراد دیگر و اپیدمی است.ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بابلبسر مازنداران در تاریخ ۲۵ خردادماه به همراه تعدادی از دوستان خود بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، وی در اولین ملاقات خود با خانواده در ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ درحالی در کابین تلفنی سالن ملاقات حاضر شد که موهای وی تراشیده شده بود و وضعیت جسمی مناسبی نداشت. گفته می شود بازجویی از این دانشجوی محروم از تحصیل کماکان ادامه داشته و بیشترین فشار و تمرکز بر روی "شورای دفاع از حق تحصیل " و اعضای آن است.مجید دری از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است که در جریان وقایع پس از انتخابات در تاریخ اول تیرماه برای اولین بار بازداشت شد. وی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ تیرماه برای دومین بار بازداشت شده و در کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستانی در جریان دومین دادگاه موسوم به رسیدگی به متهمان اغتشاشات اخیر با اتهام نفاق مواجه شده است.

منابع خبر