ناکامی دیپلماتیک آمریکا/ ایران عضو هیات رییسه نهاد زنان سازمان شد

ایران عضو نهاد زنان سازمان ملل شد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - تارنمای بی بی سی نوشت: با وجود مخالفت آمریکا با عضویت ایران در هیات رییسه نهاد زنان سازمان ملل متحد، ایران توانست در جریان یک رای گیری به عضویت این هیات در آید.

منابع خبر
ایران عضو نهاد زنان سازمان ملل شد خدمت - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
ایران عضو نهاد زنان سازمان ملل متحد شد خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴