شکایت از مرتضوی به شورای امنیت کشور

شکایت از مرتضوی به شورای امنیت کشور  چرا شخصی که هیچ مسئولیتی ندارد از محل بیت المال محافظ دارد؟
پیک ایران
الف - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

یکی از شکات سعید مرتضوی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به شورای امنیت کشور شکایت کرد.به گزارش ایلنا علیرضا دقیقی در مورد علت شکایت اخیر خود از سعید مرتضوی به شورای امنیت کشور گفت: در هفته گذشته که مرتضوی برای پاسخگویی در دادسرای کارکنان دولت حضور یافت همراه وی تعدادی محافظ نیز بودند که هنگام ورود به مجتمع قضایی و بدون رعایت قوانین و مقررات سلاح خود را تحویل ندادند.این وکیل دادگستری با بیان اینکه شورای امنیت کشور مسئولیت بحث حفاظت از مسئولان و شخصیت‌ها را بر عهده‌دارد از این رو وزیرکشور به عنوان رییس این شورا باید در مورد محافظان دادستان سابق تهران تجدید نظر کند، اظهار کرد: در این باره من شکایتی را تقدیم آقای وزیر کردم که در سامانه هم ثبت شد که منتظر نتیجه آن هستیم.این شاکی مرتضوی گفت: چه لزوی دارد شخصی که هیچ مسئولیت و سمتی ندارد و حتی توسط دادگاه قضات نیز در حال تعلیق است از محل بیت‌المال محافظ داشته باشد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۱۷ شهریور ۱۳۹۳