بسکتبالیست تیم شهرداری تبریز به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد