پرواز استقلالی‌ها به تاخیر افتاد

خبرگزاری فارس - ۶ آذر ۱۳۹۳

پرواز هواپیمای استقلالی‌ها از اصفهان به تهران با یک ساعت تاخیر صورت خواهد گرفت

منابع خبر
پرواز استقلالی‌ها به تاخیر افتاد خبرگزاری فارس - ۶ آذر ۱۳۹۳
 پرواز استقلالی‌ها به تاخیر افتاد پارس فوتبال - ۶ آذر ۱۳۹۳
پرواز استقلالی‌ها به تاخیر افتاد فوتبالی‌ترین - ۶ آذر ۱۳۹۳