از شایعه تا واقعیت یک عکس در فضای مجازی

فردا - ۱۸ آذر ۱۳۹۸

عکس پل چوبی منتشر شده در فضای مجازی مربوط به منطقه دشتیاری چابهار نیست

منابع خبر