آذربایجانی که نخل ندارد خرما صادر می‌کند

آذربایجانی که نخل ندارد خرما صادر می‌کند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۲۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: آذربایجانی خرما