قرار گرفتن انگلیس در کنار رژیم بدنام اسرائیل نشان دهنده جایگاهش در نظام بین الملل است


آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰