راهکار حل مسئله فلسطین تداوم مکتب قاسم سلیمانی است

راهکار حل مسئله فلسطین تداوم مکتب قاسم سلیمانی است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹دریافت ۴۴ MB

منابع خبر

مهمترین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۳ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹