دادگاه اتحادیه اروپا حماس را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد

صدای آلمان - ۲۶ آذر ۱۳۹۳

دادگاه اتحادیه اروپا نام حماس را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف ‌می‌کند. تدابیر تحریمی علیه حماس تا سه ماه دیگر همچنان به قوت خود باقی ‌می‌مانند. این دادگاه فعلا از لغو ممنوعیت کمک مالی به حماس خودداری می‌کند

منابع خبر