نمای آتشفشان شیلی از فضا / عکس

نمای آتشفشان شیلی از فضا / عکس
شفاف
شفاف - ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

  ماهواره ترا متعلق به ناسا، این تصویر رنگ طبیعی را با ابزار رادیوطیف‌سنج خود، بامداد دوشنبه از منطقه آتشفشان پویه‌هوئه در شیلی گرفته و اختلاف بین آن با توده‌های ابر را به‌وضوح نشان داده است. همان‌طور که می‌بینید، ارتفاع ستون خاکستر به ۱۲ کیلومتر رسیده و وزش باد، خاکسترهای آتشفشانی را به فواصل دور منتقل کرده است

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۸ خرداد ۱۳۹۰