بیمار مرگ مغزی نیشابوری جان ۶ بیمار دیگر را نجات داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

مشهد- ایرنا- اعضای بدن جوان مرگ مغزی ساکن نیشابور به ۶ بیمار نیازمند عضو در مشهد پیوند زده شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸