گروگان گیر ایرانی سیدنی در عملیات پلیس کشته شد

گروگان گیر سیدنی استرالیا یک آخوند ایرانی است + فیلم
پیک ایران
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

گروگان گیری در کافه ” لینت شکلات ” واقع در میدان مارتین در مرکز شهر سیدنی در استرالیا با کشته شدن گروگان گیر ایرانی به پایان رسید. این پناهنده ایرانی که بگزارش پلیس استرالیا محمد حسن منطقی (بروجردی) نام دارد و پس از مهاجرت به استرالیا نام خود را به “هارون مونس” تغییر داده و…

منابع خبر