دو نیم شدن آسمان‌خراش در چین

17:47 - دو نیم شدن آسمان‌خراش در چین
خبر خونه
جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

در شمال‌شرقی چین توانسته‌اند با انفجار کنترل شده‌ای نیمی از یک ساختمان را تخریب کنند بدون این که نیمه‌ی دیگر آسیب ببیند.

منابع خبر
دو نیم شدن آسمان‌خراش در چین جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
دو نیم شدن آسمان‌خراش در چین/عکس فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
دو نیم شدن آسمان‌خراش در چین (عکس) عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
۱۷:۴۷ - دو نیم شدن آسمان‌خراش در چین خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳