نخستین دوره رباتیک کشوری با معرفی تیم های برتر در اردبیل به پایان رسید

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵