ایران در عزای بانوی دوعالم

ایران در عزای بانوی دوعالم

واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
منابع خبر
ایران در عزای بانوی دوعالم واحد مرکزی خبر - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

دیگر اخبار این روز

حكم نايب امام زمان(عج) واجب ‌الاطاعه است
خبرگزاری فارس - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰