بیعت مفتی کمرشکسته با مقرن+عکس

بیعت مفتی کمرشکسته با مقرن/عکس
فردا
جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

جانشین ولیعهد و معاون نخست وزیر عربستان برای بیعت گرفتن از مفتی اعظم این کشور به بیمارستان نیروهای امنیتی ریاض رفت.

منابع خبر
بیعت مفتی کمرشکسته با مقرن+عکس جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
بیعت مفتی کمرشکسته با مقرن/عکس فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳