وقوع زلزله ای قوی در جزایر ملوک اندونزی

یورو نیوز - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

زمین لرزه ای به قدرت ۷.۳ درجه در مقیاس ریشتر جزایر ملوک واقع در شرق اندونزی را به لرزه درآورد. کانون این زمین لرزه عمق ۴۷ کیلومتری زمین و در فاصله…

منابع خبر
زلزله ۷ریشتری در اندونزی تابناک - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
زلزله ۷ریشتری در اندونزی کلمه - ۲۴ آبان ۱۳۹۳