تغییر تعرفه ها برمبنای قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت/ درصددکاهش پرداختی ازجیب مردم هستیم

الف - ۲۴ آذر ۱۳۹۵

وزیر بهداشت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، یه برخی انتقادها به طرح تحول نظام سلامت پاسخ داد. حسن هاشمی وزیر بهداشت ضمن حضور در برنامه تلویزیونی ثریا از شبکه یک سیما در خصوص برخی انتقادات وارد شده به طرح تحول نظام سلامت در زمینه افزایش دو و نیم برابری تعرفه ها اظهار کرد: طبق بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه های درمانی باید هر سال بازنگری شود، در حالی که این اتفاق حدود ۲۳ سال بود که صورت نگرفته بود. مبنای پرداخت ها نیز کتابی بود که در یکی از ایالت های آمریکا تدوین شده بود. افزایش تعرفه ها در شورای عالی بیمه تصویب شد و به موجب آن ۲۰۰۰ خدمت جدید صاحب تعرفه شدند. وی با اشاره به وجود زیر میزی های ۷ الی ۱۰ هزار میلیاردی برآورده شده افزود:  می‌خواستیم آن را از بین ببریم و یکی از کارهای ارزشمندی که در این دولت با کمک نظام پزشکی و دستگاه‌های مرتبط انجام شد، از بین بردن همین موضوع بود.

" وزیر بهداشت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، یه برخی انتقادها به طرح تحول نظام سلامت پاسخ داد"هاشمی در ادامه سخنان خود بیان کرد: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، هزینه ی تخت بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی ۴۵ هزار تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۳۳ هزار تومان رسیده است. در شهر تهران کدام تخت در مسافرخانه ها هزینه ای معادل ۴۵ هزار تومان دارد؟ این در صورتی است که باید خدمات هم به بیمار ارائه شود. وی گفت: تعداد ۵۷۰ بیمارستان کشور در حال ورشکستگی بودند و تراز مالی آن‌ها منفی بودو علاوه برآن ما ۳۵۰ درصد برخی از خدمات را اضافه کردیم. پیش از افزایش تعرفه ها، هزینه جراحی لوزه ۱۸۵۰۰ تومان بود که امروز هزینه آژانس هم نمی‌شود، اما در حال حاضر تعرفه این جراحی به ۶۶ هزار تومان رسیده است. وزیر بهداشت در خصوص افزایش تعرفه زایمان طبیعی به میزان ۳۵۰ درصد نیز یادآور شد: هزینه یک زایما ۴۵ هزار تومان بوده که حالا با این میزان افزایش به ۱۷۵ هزار تومان رسیده در حالی که در کنار آن به صورت متوسط ۱۲۰ درصد تعرفه‌های جراحی رشد داشت است.

وی تصریح کرد : کل افزایش تعرفه ای در ویزیت ، ۱۰ الی ۱۵ درصد بیشتر نبوده در حالیکه در جراحی  به مدت ۴ سال کل ضریب کا جراحی ثابت مانده و تغییر نکرده بود و دولت ماند که آیا ۳۵ درصد اضافه کند یا سالیانه ۲۰ درصد اضافه کند؟ قاضی زاده هاشمی همچنین در خصوص فسادی که در زمینه دریافت های نامتعارف ایجاد شده بود  نیز، افزود: این موضوع  به این دلیل بود که دولت‌ها و مجلس چشم خود را بسته بودند و فریاد می‌زدند در حالیکه به خاطر نگاه‌های سطحی بیمار را از بخش دولتی به خصوصی می‌فرستادند که این دولت تاکنون ۱۲ هزار تخت ایجاد کرده و قول دادیم ۲۱ هزار تخت را تا پایان دولت ارائه کنیم،  و به جای سرکوب بخش خصوصی و یا شعار دادن باید تجهیزات بیمارستانی را زیاد کنیم. وی یاد آور شد: استراتژی ما این بود که به جای نسبت نادرست دادن به بخش خصوصی و شعار دادن،‌ عمل کنیم و در نتیجه تخت‌های بیمارستان را اضافه کنیم و توزیع پزشک را درست انجام دهیم تا با بخش خصوصی رقابت کنیم. به گفته وی حداقل ۴۰ هزار تخت بیمارستانی طی دو سال اخیر عوض کردیم در حالیکه اگر بخواهید بخش خصوصی را مدیریت کنید باید برای آن رقیب ایجاد کنیم و این کار با سر و صدا کردن محال است. آمار ملی سلامت مربوط به وزارت بهداشت نیست/درصددکاهش پرداختی ازجیب مردم هستیم هاشمی گفت: آمار ملی سلامت مربوط به وزارت بهداشت نیست و در اختیار مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار دارد و وزارت بهداشت در این حوزه شفاف است. وزیر بهداشت ادامه داد: : یکی از محروم‌ترین مناطق کشور جنوب کرمان است و در این مناطق نه تنها آب ندارند، بلکه شناسنامه هم ندارند.

"افزایش تعرفه ها در شورای عالی بیمه تصویب شد و به موجب آن ۲۰۰۰ خدمت جدید صاحب تعرفه شدند"بارها به این مناطق رفتم که در این مناطق برای ۸۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ تخت بیمارستانی وجود دارد و معنی این بی‌عدالتی است که نشان می دهد شعار دادیم ولی عمل متناسب آرمان ها نبوده است. هاشمی افزود: افراد در مناطق محروم فقط مشکل بهداشت و درمان ندارند، بلکه آب آشامیدنی ،کفش پا،شناسنامه و وضعیت زندگی آن‌ها هم مشکل دارد و باید قبول کنیم که شعار دادیم، اما عمل نکردیم. وی افزود: کمتر بیمارستانی سراغ دارم که قبل از این دولت کمتر از ۲۰ سال طول نکشیده باشد اما در دولت فعلی بیمارستان ها و بهره برداری از آنها ۸ سال به طول انجامیده است. هاشمی افزود:حقوق با کارانه متفاوت است، به پرستار، پزشک و غیره پرداخت می‌کنیم که این رقم قبل از دولت یازدهم، درآمد دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.کارانه به این معنی است که پزشک هر چقدر خدمت بیشتری بکند، درآمد بیشتری برای سیستم ایجاد می‌کند و بخشی از آن را به پزشک می‌دهند.   وی اظهار داشت: از ۲۲۰۰ پزشکی که در مناطق محروم داشتیم، ۵۷۴۹ نفر در ۳۳۸ بیمارستان و ۳۰۱ منطقه محروم رفتند هاشمی افزود: قبلا به پزشکان اجازه می‌دادند مطب بزنند و از جیب مردم بگیرند اما پرداختی از جیب مردم را کم کردیم.

وی بااشاره به سیاستگذاری دولت یازدهم گفت، اگر بخش خصوصی جذاب بود،‌ چرا ۱۸ درصد پزشکان تمام وقت بودند و حالا ۴۷ درصد شدند؟ وی از راه اندازی ۵۰۸۰ پایگاه سلامت در این دولت خبر داد و افزود: برای هر ۳۰۰۰ نفر یک مراقب سلامت در نظر گرفته شد. در روستاهای کشور برای هر هزار نفر یک خانه بهداشت داریم اما در آن‌ها پزشک نیست و  تنها دو بهیار مشغول فعالیت هستند. هاشمی گفت:هیچ روستای هزار نفره در کل کشور نیست که در آن خانه بهداشت وجود نداشته باشد و در پایگاه‌های بهداشتی پزشک نیست، اما در برخی مراکز به ازای هر ۳ هزار نفر یک پزشک خانواده داریم. وی گفت:در هفته وحدت قرارداریم تعداد ما زیاد نیست اما مشکلات زیاد و جدی است و برای حفظ منافع ملی باید دقیق و با تدبیر عمل کنیم. در طرح تحول سلامت اشکال در طراحی نیست بلکه در  اجرای طرح است.

"هاشمی در ادامه سخنان خود بیان کرد: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، هزینه ی تخت بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی ۴۵ هزار تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۳۳ هزار تومان رسیده است"هاشمی گفت:خدمات متعددی برای سی تی اسکن، افزایش تخت، خانه های بهداشت و غیره در مناطق محروم انجام شده است و برای پیشرفت کشور طبق منویات امام و رهبری باید نقاط قوت راهم در نطر داشت. وی گفت:در برخی موارد همه مطالبات بیمارو پزشک امکانپذیر نیست، بعنوان مثال در جایی با ۴۰۰ نفر طبق قانون پزشک نداریم یا با ۱۵ هزار نفر مرکز شبانه روزی دایر نمی شود. اینکه کاهش پرداختی از جیب مردم دیده نمی شود تحلیل درستی نیست چرا که چندی پیش ۴۷ درصد هزینه ها را مردم پرداخت نمی کردند.در حال حاضر ۴۸ درصد پزشکان تمام وقت هستند و ۵۲ درصد در دولتی و خصوصی مشغول به کارند. هاشمی تصریح کرد: یکی از معاونین من در سال ۹۱ کارکردشان همین رقمی است که فیش را نشان دادید و ماهی ۳۴۰ میلیون کار کرده بود که ۶۸ میلیون به او دادند.     سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت گفت: بهتر بود این فیش‌های حقوقی را به من یا دستگاه‌های قضایی ارائه می‌کردید؛ این رفتار باعث پس‌رفت کشور می‌شود.

    وزیر بهداشت گفت:‌ مردم حرف‌های شما را قبول ندارند و نمی‌پذیرند، زیرا وزارت اطلاعات، صداوسیما و مرکز آمار نظرسنجی می‌کنند و نظرسنجی شما مثل همین فیش‌های شما است.   نتیجه نظرسنجی برنامه ثریا درباره طرح تحول سلامت  

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز