انتشار ۱۶ نشریه علمی دانشجویی دانشگاه تهران در خردادماه

انتشار ۱۶ نشریه علمی دانشجویی دانشگاه تهران در خردادماه
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱ تیر ۱۴۰۰به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه تهران، به همت دانشجویان فعال در حوزه نشریات، ۱۶ نشریه علمی دانشجویی در خرداد ماه بصورت الکترونیکی منتشر شد.

گفتنی است؛ این نشریات در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه های مربوط به تشکل های دانشجویی به صورت الکترونیک منتشر شده است.

منابع خبر