آزادی تعدادی از کارگران هفت تپه که با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شدند

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

حسینی پویا گفت: کارگران هفت تپه آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست

منابع خبر