عکس حسینی بر دیوار ارشاد نشست/مهاجرانی به ارشاد برگشت+تصاویر

مهاجرانی به ارشاد برگشت/تصاویر
فردا
خبرگزاری فارس - ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

فارس: در حالی که در دو دوره اخیر وزارت ارشاد عکس عطاء‌الله مهاجرانی از دیوار وزارت ارشاد حذف شده بود در دیدار امروز وزیر ارشاد با وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عمان این عکس دوباره نصب شده است.

در حالی که در دو دوره اخیر وزارت محمدحسین صفارهرندی و سیدمحمد حسینی عکس عطاء‌الله مهاجرانی از دیوار وزارت ارشاد حذف شده بود در دیدار امروز وزیر ارشاد با وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عمان این عکس دوباره نصب شده است.

منابع خبر