حزب اردوغان بعد از ۱۳ سال اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد

بی بی سی فارسی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد حزب حاکم عدالت و توسعه برای اولین بار در ۱۳ سال اخیر اکثریت پارلمان را از دست داده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها که در میان کردهای ترکیه هواداران بسیاری دارد برای اولین بار وارد پارلمان خواهد شد

منابع خبر