آیت الله جوادی آملی: نباید به چاه مکتب ایرانی بیفتیم

آیت الله جوادی آملی با تاکید بر ناکارآمدی مکتب ایرانی گفت : اسلام به ایران شرف ، عظمت ، جلال و شکوه داده است و نباید برای مطامع دنیا به چاه مکتب ایرانی بیفتیم .
واحد مرکزی خبر
بی بی سی فارسی - ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

آیت الله عبدالله جوادی آملی از روحانیون ارشد مقیم قم دیدگاه موسوم به "مکتب ایرانی" را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: "اسلام به ایران شرف، عظمت، جلال و شکوه داده است و نباید برای مطامع دنیا به چاه مکتب ایرانی بیفتیم." به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، آیت الله جوادی آملی با اظهار اینکه ایران در طول تاریخ خود فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته، حکومت مغول بر ایران را بدترین دوران تاریخ این کشور خوانده و گفته است: "این همان دوران مکتب ایرانی بود که چیزی برای مردم نداشت."

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۳۰ فروردین ۱۳۹۰