اتباع بیگانه در اردکان یزد چند نفر را مجروح و روانه بیمارستان کردند

اتباع بیگانه در اردکان یزد چند نفر را مجروح و روانه بیمارستان کردند
خدمت
خدمت - ۲۲ آذر ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ امروز یکشنبه در بازار جنت آباد اردکان چند شهروند اردکانی در پی نزاع با چند تبعه خارجی مجروح و روانه بیمارستان شدند.
در بازار جنت آباد تعدادی افغانی دستفروش با چند شهروند اردکانی درگیر شده و با قفل فرمان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که مجروحین روانه بیمارستان اردکان شدند

منابع خبر