صعود پرخطر به قله‌های غرب افغانستان

صعود پرخطر به قله‌های غرب افغانستان
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۴ آبان ۱۳۹۲

صعود به قله های کوه تنها مهارت نمی طلبد، جرات فوق العاده هم می خواهد، بویژه وقتی که امکانات معیاری برای کوهنوردی هم در دسترس نباشد. شماری از جوانان در غرب افغانستان مدتی است که گرم کوهنوردی درکوههای اطراف هرات اند

منابع خبر