احتمال واگذاری سکه به ‌جای عیدی کارمندان

احتمال واگذاری سکه به ‌جای عیدی کارمندان
همشهری
پیمانه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

به گزارش پیمانه به نقل از مهر ، محمود بهمنی از احتمال پرداخت عیدی کارمندان به صورت سکه خبر داد و گفت: البته این طرح هم اکنون در دست بررسی قرار دارد و در صورت تصویب، اجرایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که مبلغ عیدی کارمندان ۳۵۰ هزار تومان است، بانک مرکزی چه نوع سکه ای را به عنوان عیدی به کارمندان واگذار خواهد کرد، گفت: اگر دولت بخواهد چنین برنامه ای را اجرایی کند بر روی مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به عنوان واگذاری سکه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: بقیه این مبلغ به صورت عیدی و نقد در اختیار کارمندان قرار خواهد گرفت.

بهمنی موضوع اصلی در بحث واگذاری سکه به عنوان عیدی کارمندان را زمان تحویل سکه اعلام کرد و گفت: این سکه ها باید در یک فاصله معقولی در اختیار کارمندان به عنوان عیدی قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تعلل در این امر به دلیل این است که ممکن است نتوانیم سکه را ظرف مدت مناسب یعنی تا قبل از عید به کارمندان تحویل بدهیم.

روز گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از پرداخت عیدی کارمندان به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان همزمان با واریز حقوق بهمن ماه کارمندان خبر داده بود.

منابع خبر