«هتلدار ارمنی به دلیل عدم‌تسویه حساب ۵۰ مسافر ایرانی را گرو نگه داشت»

صدای آلمان - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

به گزارش خبرگزاری "فارس" پس از آن‌که یک آژانس مسافرتی ایرانی هزینه هتل را تسویه نکرد، یک هتل در ارمنستان ۵۰ مسافر مشهدی این آژانس را به عنوان گرو نگه داشت. اتفاق مشابهی نیز در مورد برخی مسافران ترکیه رخ داده است

منابع خبر