کار من فیلمسازی در مناطق بومی است/ از وضعیت پخش آرماندو اطلاعی ندارم

تأمین اجتماعی و سیستم بازنشستگی چین تا کنون ۵۰% جمعیت شهری (یعنی ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت) را دربرگرفته و بر پایه برنامه ای که امروز در چین اجرا می شود، پیش بینی شده است که درصد این جمعیت در سال های آینده به ۸۵% می رسد. چرا روزنامه نگاران چین ستیز نمونه های قابل مقایسه ای از «کشورهای گام نهاده در راه دموکراتیک» که از ستایش آن ها بازنمی ایستند، ارائه نمی دهند؟
اخبار روز
خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگردان تنهای تنهای تنها گفت: بهترین فیلم های تاریخ در آپارتمان ها ساخته شده است بنابراین مسئله آپارتمانی بودن یا شهری بودن و تولید در لوکیشن های متعدد اصلا برایم اهمیتی ندارد

منابع خبر