احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، برای جانشین خود آرزوی موفقیت کرد

رادیو زمانه - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دوره مأموریت احمد شهید برای گزارشگری از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سر می‌رسد. عاصمه جهانگیر، فعال حقوق بشر از پاکستان، به عنوان جانشین او پیشنهاد شده است.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵