۲۱:۵۹ - بازار مسکن شیرین می‌شود!

21:59 - بازار مسکن شیرین می‌شود!
خبر خونه
خبر خونه - ۲۷ دی ۱۳۹۲

کامبیر اثباتی، کارشناس مسکن، با اشاره به افزایش وام مسکن به ۳۵ میلیون تومان و اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان گفت: افزایش این‌گونه وام‌ها بیش از تاثیر در افزایش یا صاحبخانه شدن افراد، جو روانی رونق بازار را به همراه دارد و ممکن است افزایش ناچیز قیمت مسکن به همین دلیل باشد

منابع خبر