گرگ ها در فرودگاه پکن!(عکس)

گرگ ها در فرودگاه پکن!/عکس

فردا
عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

محموله ای شامل پوست ۶۴۵ راس گرگ در فرودگاه بین المللی پکن(چین) کشف شد.

منابع خبر
گرگ ها در فرودگاه پکن جهان نیوز - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
گرگ ها در فرودگاه پکن!/عکس فردا - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
گرگ ها در فرودگاه پکن!(عکس) عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲