توصیه های تخصصی به کاندیداهای شورای شهر

توصیه های تخصصی به کاندیداهای شورای شهر
ایسنا
ایسنا - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ایسنا/گیلان یک کارشناس برنامه ریزی شهری و محیط زیست، خواستار ایجاد تعادل بین فعالیت ها، کاربری ها، محیط و پهنه شهری شد و خاطرنشان کرد: گاه شورانشینان وظایف قانونی خود را فراموش می کنند. این در حالی است که شوراها و نمایندگان آن باید نقش نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری داشته باشند.

عماد مطالبی، کارشناس برنامه ریزی شهری و محیط زیست در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نگاه به شهر باید به صورت سیستمی و با رویکرد مدیریت مشارکتی باشد، اظهار کرد: شهر پویا و شهر پیشرو شهری است که تمام اجزای آن در راستای همکاری با هم حرکت کنند، چون هماهنگی بین کارکردها در اثربخشی و مطلوبیت عناصر شهری بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود: باید یک برنامه و طرح مدون با ارایه راهکارها و پیشنهادات کارا و قابل اجرا در راستای پژوهش های علمی و تخصصی در سطح شهر صورت پذیرد و با همکاری و بهره گیری متخصصان بتوان کمیسیون تخصصی پژوهش های شهری را در شورای شهر ایجاد و گسترش داد.

این کارشناس آمایش شهری؛ با بیان اینکه شهر باید کارکرد درست و مورد نیاز برای همه اقشار و شهروندان داشته باشد، گفت: توصیه تخصصی که در مباحث شهری به کاندیداهای شورای شهر می شود این است که نگاه به شهر به صورت سیستمی و با رویکرد مدیریت مشارکتی باشد و سعی شود که در تمام بخش های شهر یک الگوی پویا و موفق شهری را در راستای آمایش شهر پیاده سازند.

مطالبی، یکی از جنبه های مهم در رشد و توسعه شهری را عناصر و مفهوم کالبدی شهر دانست و تصریح کرد: مشاغل مزاحم و نگاه بازدارنده به این مقوله می تواند در پهنه بندی های شهری و همگن سازی آن با منظر و سیمای شهری گام موثری را به سمت عدالت فضایی بردارد.

وی ادامه داد: از آنجا که شهر یک سیستم منسجم، پویا و متعلق به همه شهروندان است در حقیقت نماینده شورای شهر باید نماینده همه گروه ها و اقشار مختلف و تمامی شهروندان باشد تا با ایجاد همدلی و همسویی بتواند مشارکت تمام گروه ها و آحاد اجتماعی اعم از زنان و مردان را در پویایی فضای شهری جلب کرده و همگام با همه شهروندان به سوی شهر زیست پذیر حرکت کند.

این کارشناس آمایش شهری عنوان کرد: در هدف گذاری ها نباید فقط به بیان کلیات پرداخت و با بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های مدیریت شهری و با در نظرگرفتن آنها باید با نیازسنجی واقعی و درک درست از وضع موجود در پهنه های شهری، با برنامه ریزی در سطح و مقیاس محله به محله سبب ارایه طرح هایی شد که علاوه بر توسعه و محله محوری، توجه به جزییات را در بردارند.

مطالبی با بیان اینکه باید پیشنهادات و راهبردهای عملیاتی و کاربردی از طریق تهیه طرح و با اندیشه تخصصی در اسرع وقت تهیه شود، گفت: هدف گذاری ها نیز همه جنبه های کوتاه مدت و بلندمدت را در برگیرد تا خروجی و باز خورد آن برای شهروندان محسوس و ملموس باشد لذا وقت آن رسیده است که شهروندان تغییرات مثبت را حس کنند تا بتوانیم با کنار هم قرار دادن اصولی ظرفیت های بالقوه و بالفعل محلات، شاهد توسعه پایدار هر ناحیه شهری بود.

وی خواستار ایجاد تعادل بین فعالیت ها، کاربری ها، محیط و پهنه شهری شد و خاطرنشان کرد: گاه شورانشینان وظایف قانونی خود را فراموش می کنند. این در حالی است که شوراها و نمایندگان آن باید نقش نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری داشته باشند و به عنوان مهمترین عامل در اداره شهر در مدیریت شهری منافع شهروندان را تضمین کنند، زیرا مدیریت شهری فقط در سطح شهرداری معنا ندارد، بلکه باید در همه سطوح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی، کالبدی و محیط زیستی به بررسی پرداخت و با نیازسنجی درست، کمبودها و نارسایی ها را شناسایی کرده، جهت حل مسائل راهکارهای کاربردی ارایه داد و مسائل مرتبط آموزشی و بهداشتی و همچنین ورزش و نشاط اجتماعی به همراه گردشگری شهری باید از اولویت های کاربردی باشد.

مطالبی، تصریح کرد: باید از پتانسیل تخصص های برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت شهری و شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای استفاده کرد تا بتوان در ارایه خدمات مناسب و با کیفیت به شهروندان موثر بود.

این پژوهشگر، با تاکید بر اینکه وعده های انتخاباتی کاندیداهای شوراهای شهر و برنامه ها و طرح های آنان باید منطبق بر وظایف اصلی شوراها باشد، اضافه کرد: تجانس موجود در این دو یعنی وعده ها و وظایف می تواند تغییرات مثبت و مفیدی را در زندگی شهروندان فراهم سازد و این خود سبب ارایه خدمات مبتنی بر کیفیت مطلوب می شود و شهر را مکانی مناسب برای زیست بهتر افراد می سازد.

وی افزود: باید کاری کنیم که مردم و شهروندان بتوانند در محیط های شهری به راحتی فعالیت کنند و خلاقیت خود را بروز دهند؛ به طوری که شهروندان شهر را از آن خود بداند و نسبت به آن حس تعلق داشته باشند؛ آنگاه می توان انتظار مشارکت حداکثری و بالایی را داشت و دیگر نیازی نیست که نیرو و وقت بیشتری را کاندیداها در امر تبلیغات به کار برند، بلکه می توانند تمرکز خور را در بیان برنامه های تخصصی و ارایه طرح ها و روش های مبتنی بر الگوهای نوین آمایش شهری قرار دهند.

مطالبی، با بیان اینکه باید نگاه اعضای شورای شهر بر نگرش مدیریت واحد شهری توجه ویژه داشته باشد، اظهار کرد: این امر مهم نیازمند پیگیری مستمر اعضای شورای شهر با تمام سازمان های متولی امر مدیریت شهر است که خود سبب هماهنگی بین سازمانی جهت تسهیل دریافت و اقدام یکپارچه است. همچنین باید در این مسیر ناهنجاری های اجتماعی را با همراهی نهادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد اولویت سنجی کنند و ساماندهی را با آنالیزهای درست از وضع موجود در جهت کاهش نابرابری های اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی میسر سازند؛ بنابراین لازم است به این مسئله توجه شود که هماهنگی بین سازمان های خدماتی و دستگاه های موثر در اداره شهر، برای بهره برداری بهینه از منابع و پرهیز از فعالیت های موازی لازمه موفقیت مدیریت شهری است و نظارت بر اجرای طرح ها به ویژه در بخش های فعالیت های عمران و فنی و ارایه طرح های کوتاه مدت برای ساماندهی موضعی و بهبود وضع موجود از ابزارهای اثرگذار در انتخاب شورای شهری با مردم و برای مردم باشد.

وی متذکر شد: کاندیداهای شورای شهر هماهنگی و یکپارچه سازی را در تدوین برنامه های خود داشته باشند تا کمتر به اصلاح برنامه ها بپردازند؛ از اینرو باید روحیه پیگیری و مطالبه گری را براساس نیازها و اولویت های شهروندی همواره زنده نگه دارند و پویا و فعال باشند تا بتوان شهر را زیست پذیر کرد و مکانی مناسب برای زیست بهتر شهروندان ساخت.

انتهای پیام

.

منابع خبر

اخبار مرتبط