تصویری دیده نشده از کودکی مظفرالدین شاه

تصویری دیده نشده از کودکی مظفرالدین‌شاه
آفتاب
خبر آنلاین - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

تاریخ  - عکس کودکی و تصویری از دوران سلطنت مظفرالدین شاه عکس های زیر مربوط به مظفرالدین شاه قاجار است. مظفرالدین شاه پس از ناصرالدین شاه به سلطنت رسید و نهضت مشروطیت هم دردوره او به وقوع پیوست.    /۶۲

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰