مجلس ایران دو فوریت دریافت غرامت از آمریکا را تصویب کرد

بی بی سی فارسی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

مجلس ایران دو فوریت طرح الزام دولت برای پیگیری دریافت غرامت از آمریکا را تصویب کرد. دریافت خسارت مادی و معنوی از آمریکا برای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کودتای نوژه و جنگ هشت‌ساله با عراق از موارد مطرح شده در این طرح است

منابع خبر
رای مجلس به طرح اخذ غرامت از امریکا عصر ایران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵