سفرهایی با دل خوش و تنی سالم

سفرهایی با دل خوش و تنی سالم
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰هندی ها معتقدند وقتی کرونا دارد هموطنانشان را مثل برگ گُل روی زمین می ریزد چه دلیلی دارد واکسن های کرونای تولیدی شرکت های خود را به سایر کشورها از جمله ایران ارسال کنند. روس ها هم خیلی خوش قول نبوده اند و با این که پولشان را تمام و کمال گرفته اند اما نتوانسته اند به صورت کامل سر قول و قرارشان باشند و «اسپوتینگ» نجات بخش را به ایران بفرستند.

این ها به کنار، مشکل بزرگ تر برای تولید واکسن های داخلی کمبود مواد اولیه تولید واکسن است که نه به خاطر تحریم بلکه به خاطر نیاز همه کشورها به واکسن کرونا، این مواد اولیه کمیاب شده اند به حدی که وزارت بهداشت برای شرکت های خصوصی پیام داده که هر شرکتی می تواند، دست به کار شود و مواد اولیه تولید واکسن را وارد ایران کند تا ما با قیمتی مناسب آن را از این شرکت ها خریداری کنیم.

بحثمان طولانی نشود. اسفند ۱۳۹۹ مسوولان کشورمان پایان بهار۱۴۰۰ را آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا می دانستند با این اوصاف طبیعی است که این قول در زمان گفته شده عملی نشود.

ما اما می توانیم امیدوار باشیم که با آغاز پاییز، واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان پایان یافته و جهان از شر پاندمی و اپیدمی کرونا نجات یافته باشد.

با این دلیل می توان پاییز ۱۴۰۰ را آغاز بهار گردشگری در ایران و جهان دانست و دلخوش بود به رونق صنعت مرده این روزهای توریسم جهان؛ تا آن روز و آغاز سفرهایی با دل خوش و تنی سالم منتظر می مانیم و همچنان برابر کرونا مقاوت می کنیم.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰