مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در حال تیراندازی / عکس

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در حال تیراندازی‌/ عکس

آفتاب
خبر آنلاین - ۳ مهر ۱۳۹۰

تاریخ  - عکسی از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در جبهه که توسط خبرگزاری رسا منتشر شده است. /۶۲۶۲

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز