دولت تدبیر و امید با مدیریت صحیح و مدبرانه؛ آرامش سیاسی و اقتصادی را به کشور بازگرداند

منابع دولتی در چارچوب خصوصی‌سازی نه به مردم بلکه به اقلیت صاحبان قدرت سیاسی انتقال می‌یابد که میزان توانایی‌شان در دریافت این منابع به فاصله‌شان با هسته‌های اصلی قدرت سیاسی بستگی دارد. هر چه فاصله با منابع قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال و شدت دسترسی به منابع اقتصادی حاصل از خصوصی‌سازی هم بیشتر است، حالا چه از هویت‌های حقیقی سخن بگوییم و چه از هویت‌های حقوقی.
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ شهریور ۱۳۹۵

رودان- ایرنا- فرماندار رودان با اشاره به عملکرد دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید با مدیریت صحیح و مدبرانه و عمل به وعده ها و شعارهایش؛ آرامش سیاسی و اقتصادی را به کشور بازگرداند.

منابع خبر