تیغ تحقیق و تفحص مجلس به گلوی سبد کالای دولت رسید

سبد کالای آقای معاون اول!
عصر ایران
خبرگزاری فارس - ۱۳ بهمن ۱۳۹۲

نمایندگان مردم قائم‌شهر و شبستر در مجلس از تحقیق و تفحص مجلس از سبدکالای دولت خبر داد و گفت که بی‌توجهی متولیان توزیع سبد کالا به تذکرات نمایندگان علت این اقدام بوده است

منابع خبر
سبد کالای آقای معاون اول! عصر ایران - ۱۳ بهمن ۱۳۹۲